Fínska sauna

Saunovanie

Kráľovná saunovania

Teplo v kabíne z odolného dreva produkuje elektrická pec. Saunovanie vo fínskej saune je intenzívnejšie a pre telo náročnejšie, nakoľko teplota v nej dosahuje 90-100°C a vlhkosť vzduchu je 10-20%.

Telo sa začne intenzívne potiť s cieľom ochladiť sa. Napriek tomu telesná teplota presiahne 38°C, čo organizmus vyhodnotí ako stav počas choroby a spustí ozdravné procesy. Po ukončení saunovania je vhodné telo ochladiť v studenej vode.

Účinky fínskej sauny

Lepšie športové výkony
Rýchlejšia regenerácia
Posilnenie imunitného systému
Detoxikácia
Pomoc pri chudnutí
Prečistenie pokožky
Zdravšie vlasy