Pravidlá pre vstup

  1. Návšteva zariadenia TREEWELLNESS je výhradne na vlastnú zodpovednosť.

  2. V prípade zdravotných ťažkostí konzultujte saunovanie so svojím lekárom.

  3. Vstup deťom od minimálne 7 do 15 rokov je povolený iba v sprievode rodičov.

  4. V prípade poškodenia zariadenia Vaším zavinením, ste povinný vzniknutú škodu na majetku nahradiť.

  5. V celom areály udržiavajte čistotu a poriadok a dodržujte zásady mravnosti a slušnosti.

  6. Dbajte na svoju bezpečnosť a pohybujte sa opatrne na mokrých podlahách.

  7. V priestoroch platí zákaz konzumácie vlastných jedál a nápojov.

  8. Za odcudzenie Vašich vecí nezodpovedáme.

  9. Rešpektujte pokyny personálu a v prípade akýchkoľvek nejasností ho kontaktujte.

  10. Detailnú verziu prevádzkového poriadku nájdete na recepcii alebo tu.